Кыргыз Республикасынын
Акыйкатчысы (Омбудсмени)

Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин сактоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы

КРнын Акыйкатчысынын орун басарлары
Ыйгарым укуктуу өкүлдөр

Чуй Ысык-Көл Нарын Жалал-Абад Талас Ош Баткен