КРдин Акыйкатчысынын адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктеринин камсыздалышы боюнча 2023-жылдык баяндамасы

КРдин Акыйкатчысынын  адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктеринин камсыздалышы боюнча 2023-жылдык баяндамасы