Талас областы

Талас областы

 КРнын Акыйкатчысынын (Омбудсмен) Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери:

Аты-жөнү Кызматы Байланыш

Узакбаева Жакшыгул Аскарбековна

КР Акыйкатчысынын ыйгарым өкүлү

ф.(03422) 5-42-70

Такеев Мураскан Маматович жетектөөчү адис ф.(03422) 5-42-70 
Курманкулова Нурайым Муктаалиевна адис

03422 5 42 70

 КРнын Акыйкатчысынын (Омбудсмен) Талас областы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн дареги:Талас шаары, Ленин көчөсү 257

Ыйгарым укуктуу өкүлдөр

Чуй Ысык-Көл Нарын Жалал-Абад Талас Ош Баткен