Жылдык баяндамалар

КРнын Акыйкатчысынын (Омбусменинин) жылдык баяндамасы: