Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө