Чүй областы

Чүй областы

КРнын Акыйкатчысынын (Омбудсмен) Чүй областы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери:

Аты-жөнү Кызматы Байланыш
Келсинбек кызы Кереметкан КРнын Акыйкатчысынын ыйгарым укуктуу өкүлү

ф. 0312 62 15 90

0312 62 15 95
бош орун  эксперт 0312 62 15 95
Джанжигитов Бакытбек Абазкулович инспектор 0312 62 15 95
Абакиров Уланбек Каныбекович жетектөөчү адис 0312 62 15 95
Тагаева Нурайым Абибилаевна адис

0312 62 15 

КРнын Акыйкатчысынын (Омбудсмен) Чүй областы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн дареги: Бишкек шаары, Тыныстанов көчөсү 120

 

Ыйгарым укуктуу өкүлдөр

Чуй Ысык-Көл Нарын Жалал-Абад Талас Ош Баткен