Жыйынтыктап талдоо, пландаштыруу жана көзөмөлдөө сектору

Жыйынтыктап талдоо, пландаштыруу жана көзөмөлдөө секторунун кызматкерлери:

Аты-жөнү Кызматы  Байланыш
Абдукеримов Акжол Маматбекович сектор башчысы 0312 66 31 48
Ормушова Диана Талантовна эксперт 0312 66 31 48
Болотбекова Жамийла Садырбаевна жетектөөчү адис  0312 66 32 89