Жыйынтыктап талдоо, пландаштыруу жана көзөмөлдөө сектору

Жыйынтыктап талдоо, пландаштыруу жана көзөмөлдөө секторунун кызматкерлери:

Аты-жөнү Кызматы  Байланыш
Абдукеримов Акжол Маматбекович сектор башчысы 66-31-48
Ормушова Диана Талантовна эксперт 66-31-48
Болотбекова Жамийла Садырбаевна жетектөөчү адис  115
66-32-89