Жыйынтыктап талдоо, пландаштыруу жана көзөмөлдөө бөлүмү

Жыйынтыктап талдоо, пландаштыруу жана көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери:

Аты-жөнү Кызматы  Байланыш
Токтобек уулу Албан бөлүм башчы 0312 66 31 48
albanombudsman@gmail.com
Ормушова Диана Талантовна​
 
эксперт 0312 66 31 48

ulan.abi.ombudsman@gmail.com

Абдукеримов Акжол эксперт 0312 66 31 48

abdukerimovombudsmankg@gmail.com

Мойдунов Мэлор Эрмекович эксперт 0312 66 31 48