Жарандык-саясий укуктарды, мигранттардын, чет элдик жарандардын, жарандыгы жок адамдардын жана аскер кызматкерлердин укуктарын коргоо бөлүмү

Жарандык-саясий укуктарды, мигранттардын, чет элдик жарандардын, жарандыгы жок адамдардын жана аскер кызматкерлердин укуктарын коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери:

Аты-жөнү Кызматы Байланыш
Калчабаев Самат Маакеевич бөлүм башчы 0 312 66 32 39  (109) turduevaombudsman@gmail.com

 

Манасбеков Рустам Манасбекович эксперт 0 312 66 32 39
 
Доолотов Абдылказым Атайбекович   инспектор  0 312 66 32 39
Сейдинов Сүйөркул Калыбекович инспектор 0312 66 32 39
Абдыкадыр кызы Айжамал жетектөөчү адистин милдетин аткаруучу 0312 66 32 39