Сот органдары менен иштөө жана соттук процесстерге мониторинг жүргүзүү бөлүмү

Сот органдары менен иштөө жана соттук процесстерге мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкерлери:

Аты-жөнү Кызматы Байланыш
Калчабаев Самат Маакеевич бөлүм башчы 0312 66 32 40
sotjrgandaryombudsmankg@gmail.com
Доолотов Абдылказым Атайбекович
 
эксперт 0312 66 32 59
doolotovombudsman@gmail.com
Матвеева Любовь Павловна
 
инспектор 0312 66 32 59
Matveevaombudsman@gmail.com

 

Вакансия  жетектөөчү адис 0312 66 32 59
Дуйшеева Бермет Жумабековна жетектөөчү адис 0312 66 32 59