Сот органдары менен иштөө жана соттук процесстерге мониторинг жүргүзүү бөлүмү

Сот органдары менен иштөө жана соттук процесстерге мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкерлери:

Аты-жөнү Кызматы Байланыш
Доронбеков Чынгыз Дамирбекович бөлүм башчы 0312 66 32 40
sotjrgandaryombudsmankg@gmail.com
Усенов Кубанычбек Мукашович эксперт 0312 66 32 59
Султанов Айдар Кирович инспектор 0312 66 32 59
Алымкулов Айбек Кубанычбекович инспектор 0312 66 32 59
Аманов Акбар Бактыбекович   жетектөөчү адис 0312 66 32 59
Дуйшеева Бермет Жумабековна жетектөөчү адис 0312 66 32 59