Сот органдары менен иштөө жана соттук процесстерге мониторинг жүргүзүү бөлүмү

Сот органдары менен иштөө жана соттук процесстерге мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкерлери:

Аты-жөнү Кызматы Байланыш
Калчабаев Самат Маакеевич бөлүм башчы 0312 66 32 40
sotjrgandaryombudsmankg@gmail.com
Усенов Кубанычбек Мукашович эксперт 0312 66 32 59
Султанов Айдар Кирович инспектор 0312 66 32 59
бош орун инспектор  
Аманов Акбар Бактыбекович   жетектөөчү адис 0312 66 32 59
Дуйшеева Бермет Жумабековна жетектөөчү адис 0312 66 32 59