Персоналды башкаруу, уюштуруу иштери жана кызматташтык бөлүмү

 Персоналды башкаруу, уюштуруу иштери жана кызматташтык бөлүмүнүн кызматкерлери:

Аты-жөнү Кызматы Байланыш
Абдрахманова Токтокан Абдрахмановна бөлүм башчы 0312 66 32 97
 
Касымбекова Улара Жумашбаевна эксперт 0312 66 33 27
Борубаева Айнура Кадырбековна жетектөөчү адис 0312 66 32 97
Супотаева Диана Рысбековна жетектөөчү адис 0312 66 32 97
Медералиев Джумабек инженер-программист 0312 66 32 97