Персоналды башкаруу, уюштуруу иштери жана кызматташтык бөлүмү

 Персоналды башкаруу, уюштуруу иштери жана кызматташтык бөлүмүнүн кызматкерлери:

Аты-жөнү Кызматы Байланыш
Абдрахманова Токтокан Абдрахмановна бөлүм башчы 66 32 97
(118, 119)
бош орун эксперт  
Белекова Чынара Белековна эксперттин милдетин аткаруучу 66 33 06
Супотаева Диана Рысбековна жетектөөчү адис 66 32 97
Борубаева Айнура Кадырбековна жетектөөчү адис 66 32 97
Медералиев Джумабек инженер-программист 66 32 97