Кадрларды башкаруу, уюштуруу иштери жана кызматташтык бөлүмү

 Кадрларды башкаруу, уюштуруу иштери жана кызматташтык бөлүмүнүн кызматкерлери:

Аты-жөнү Кызматы Байланыш
Абдрахманова Токтокан Абдрахмановна бөлүм башчы

 

0312 66 32 97
0312 66 33 01

Факс: 118, 119

Борубаева Айнура Кадырбековна эксперт 0312 66 32 97
0312 6633-01

Факс:120, 121

Омурзаков Талайбек эксперт 0312 66 32 06
Супотаева Диана Рысбековна жетектөөчү адис
 
0312 66 32 97
Медералиев Джумабек инженер-программист 0312 66 32 97