Балдардын, аялдардын жана үй-бүлөнүн укуктарын коргоо бөлүмү

 Балдардын, аялдардын жана үй-бүлөнүн укуктарын коргоо бөлүмүнүн кызматкерлер

Аты-жөнү

Кызматы Байланыш
Абылгазиева Умида Ракымовна бөлүм башчы 0312 66 32 99
Касымбекова Улара Жумашбаевна эксперт                           0312 66 31 43
Кулбаракова Мээрим Темирбековна
(декрет)
инспектор 0312 66 32 99
Айдаралиева Гульзада Авасхановна башкы адис 0312 66 32 99
Белекова Чынара Белековна адис