Соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзам