Адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү жөнүндө мыйзам