Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 

 Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын аппараты Кыргызстандын маалымат агенттиктеринин биринин кабарчысы "Он төрт жаштагы жетим кыз зордукталгандан кийин төрөдү" деген макаласында айтылган так эмес маалыматтарга көңүл бурат. Тактап айтканда, маалыматта “... Акыйкатчы ведомстволор аралык комиссия түзгөн, бирок факт боюнча андан жооп жок” деген сөздөр камтылган. Буга байланыштуу Акыйкатчы институту бул билдирүү чындыкка дал келбейт деп билдирип, төмөнкүлөрдү түшүндүрөт:

Кенен маалымат...