Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Kyrgyz Republic Akyikatchy (Ombudsman)
The parliamentary control of the compliance with human rights and freedoms of the citizens of the Kyrgyz Republic is performed by the Akyikatchy (Ombudsman)
Internet office
Page on the official website of the Kyrgyz Republic Akyikatchy (Ombudsman) that can be used by the citizens to submit electronic applications.
Questions and answers
Before asking your question on the Submit application page, please refer to the Frequently Asked Questions section
An address by the Kyrgyz Republic Akyikatchy (Ombudsman) Kubat Otorbaev

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени) Атыр Абдрахматова Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси Лесли Вигери менен Кыргызстандагы адам укуктарынын сакталышынын абалын талкуулашты.

Жолугушууда тараптар адамдардын социалдык абалына, жынысына, жарандыгына жана башка көрсөткүчтөргө карабастан социалдык-экономикалык укуктарын ишке ашыруу үчүн Кыргызстандагы түзүлгөн шарттар боюнча пикир алмашуу менен бирге, сөз эркиндигинин, гендердик теңчиликтин сакталышына өзгөчө көңүл бурулду.

Жолугушууда Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын көз карандысыздыгын камсыз кылуу боюнча Кыргызстандын өзүнө расмий эл аралык деңгээлде алган милдеттенмелердин аткарылышына жана бардык мамлекеттик органдардын бул милдеттенмелерди так сактоосу козголуп, Кыргызстандын Акйыкатчысынын макамын жогорулатуу керектиги баса белгиленди.