Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
Интернет-кабылдама
Интернет тармагындагы Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) расмий сайтындагы электрондук формадагы жарандардын кайрылууларын кабыл алууга арналган бөлүгү
Суроолор жана жооптор
Интернет-кабылдама аркылуу суроо берүүдөн мурда Сизге “Көп берилүүчү суроолор” бөлүгүн карап чыгууну сунуштайбыз
"115 шыр байланышы" Аркылуу адам укуктарын корго мумкунчулугун кенейтуу
 
 

On November 15, 2022, the VII meeting of the Eurasian Alliance of Ombudsmen was held in Moscow, where issues of human rights education as one of the areas of human rights activity of Human Rights Commissioners were discussed. The Eurasian Ombudsman Alliance is a platform for dialogue on ensuring, developing and promoting cooperation between ombudsmen of various states in the areas of human rights protection and legal education. Currently, the Eurasian Alliance of Ombudsmen includes National Human Rights Institutions (Ombudsmen) of 9 countries: Armenia, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, the Russian Federation, Serbia, Tajikistan, Uzbekistan. The Ombudsmen of Azerbaijan, Belarus, Turkmenistan and Turkey attended the VII session as observers.