Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 

1. “Чыгыш Түркстанга боштондук уюму” —  Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун токтому менен 2003 жылдын 20 август айынан тарта террорчул уюм деп таанылып, КРнын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.

2. «Чыгыш Түркстан ислам кыймылы» — Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун токтому менен 2003 жылдын 20 август айынан тарта террорчул уюм деп таанылып, КРнын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.

3. «Түркстандын ислам партиясы» («Өзбекстан ислам кыймылы») — Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун токтому менен 2003 жылдын 20 август айынан тарта террорчул уюм деп таанылып, КРнын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.

4. «Аль-Каида» — Бишкек шаарынын Биринчи  май райондук сотунун чечими менен 206 жылдын 15 сентябрь айынан тарта террорчул уюм деп таанылып, КРнын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.

5. «Талибан кыймылы» —  Бишкек шаарынын Биринчи май райондук  сотунун чечими менен 2006 жылдын 15 сентябрь айынан тарта террорчул уюм деп таанылып, КРнын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.

6. «Курд элдик конгресси» («Конгра-Гель») — Бишкек шаарынын Биринчи май райондук сотунун чечими менен 2008 жылдын 11 июнь айынан тарта террорчул уюм деп таанылып, КРнын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.

7. «Джихад тобу» («Ислам джихадынын союзу») —  Бишкек шаарынын Биринчи май  райондук сотунун чечими менен 2008 жылдын 11 июнь айынан тарта террорчул уюм деп таанылып, КРнын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.

8. «Жайшуль Махди» – Бишкек шаарынын Биринчи май райондук сотунун чечими менен 2012 жылдын 24 октябрь тарта террорчул уюм деп таанылып, КРнын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.

9. «Джундь-аль Халифат» – Бишкек шаарынын Биринчи май райондук сотунун чечими менен 2012 жылдын 24 октябрь айынан тарта террорчул уюм деп таанылып, КРнын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.

10. «Ансаруллох» (Ансарул Аллах) —  Бишкек шаарынын Биринчи май райондук сотунун чечими менен 2012 жылдын 24 октябрь айынан тарта террорчул уюм деп таанылып, КРнын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.

11. «Ат-Такфир Валь-Хиджра» («Ат-Такфир ва-л-Хиджра») — Бишкек шаарынын Биринчи май  райондук сотунун чечими менен 2012 жылдын 24 октябрь айынан тарта террорчул уюм деп таанылып, КРнын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.

12. “ИГИЛ” — Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун чечими менен 2015 жылдын 13 февраль айынан тарта террорчул жана экстремисттик уюм деп таанылып, КРнын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.

 13. «Джабхат ан-Нусра» — диний уюму Бишкек шаардык Октябрь райондук  сотунун чечими менен 2015 жылдын 23 июнь айынан тарта террорчул жана экстремисттик уюм деп таанылып, КРнын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.

14. «Катибат аль-Имам аль-Бухари» (Батальон Имама Бухари») — Ош шаардык сотунун чечими менен 2015 жылдын 13 май айынан тарта  террорчул жана экстремисттик уюм деп таанылып, КРнын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.

15. «Жаннат Ошиклари» («Бейиштин күйөрмандары») — Ош шаардык сотунун чечими менен 2015 жылдын 13 май айынан тарта  террорчул жана экстремисттик уюм деп таанылып, КРнын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.

16. «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» — Ош шаардык сотунун чечими менен 2016 жылдын 17 март айынан тарта  террорчул жана экстремисттик уюм деп таанылып, КРнын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.

17. «Хизбут-Тахрир-аль-Ислами» — Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун токтому менен 2003 жылдын 20 август айынан тарта террорчул уюм деп таанылып, КРнын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.

18. «Акромия» — диний кыймылы Бишкек шаарынын Биринчи май райондук сотунун чечими менен 2014 жылдын 14 март айынан тарта террорчул жана экстремисттик деп таанылып, КРнын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.

 19. «Биригүү чиркөөсү» ( Муна чиркөөсү) – Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун чечими менен 2012 жылдын 22 февраль айынан тарта террорчул уюм деп таанылып, КРнын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.

20. Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту Саид Бурятскийдин экстремисттик үгүт-пропагандалык ишмердүүлүгүнө 2014 жылдын 14 мартынан тарта КРнын аймагына жүргүзүүгө тыюу салган.