Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 
 

Алимбаев Ерлан Абдыкайымович

Туулган күнү, айы, жылы: 1979-жылдын 10-октябры
Туулган жери: Баткен областы, Кызыл-Кыя шаары
Улуту: кыргыз
Жарандыгы: Кыргыз Республикасынын жараны
Билими: жогорку – Ом мамлекеттик университети
Адистиги: юриспруденция
Тил билүүсү: кыргыз (эне тили), орус (эркин), англис (жакшы)
Кошумча маалымат: 2006-жылдын 12-июлундагы №1658 Адвокаттык ишмердикти жүргүзүү укугуна лицензия

Өзү жөнүндө маалымат: үйлөнгөн, эки баланын атасы

Эмгек жолу

Кирген жана кеткен жылдары

Мекеме, уюм, ишкананын аты

Ээлеген кызматы

30 марта 2016 – по настоящее время

Институт Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики

КР Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) орун басары

Декабрь 2014 – Март 2016

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики

Депутаттын консультанты

2013-2014

Жеке практика

Юрист, адвокат

2007-жылдын ноябрынан тартып 2012-жылдын декабрына чейин

БУУнун адам укуктары боюнча Башкы комиссарынын Башкармалыгы

Укуктук адис

2007-жылдын февралынан тартып 2007-жылдын октябрына чейин

Эл аралык толеренттуулук үчүн коомдук фонду

Программалык адис - юрист

2005-жылдын декабрынан тартып 2007-жылдын февралына чейин

“Адам укуктары боюнча эдвокаси борбор” ӨЭУ ассоциациясы

Юрист-координатор

2001-жылдын сентябрынан тартып 2005-жылдын декабрына чейин

Кыргызстанда укуктук жана экономикалык реформаларга жардам көрсөтүү жана колдоо фонду

Юрист