Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 
 

Жолдошева Чолпон

Бөлүм башчы

66-32-68

Борубаева Айнура Кадырбековна

  Эксперт

66-32-97, Ф66-33-01

Арзыматова Айгерим Жанышовна

Болотбекова Жамийла Садырбаевна

Эксперт (эл аралык кызматташуу боюнча)

жетектөөчү адис

66-32-68