Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 

КР Акыйкатчысы Токон Мамытов буга чейин КР Саламаттык сактоо министрлигине кайрылып, Бишкек ШИИБ убактылуу кармоочу жайында УКЖда кармалып турган адамдарга медициналык жардам көрсөтүүгө көмөктөшүү өтүнүчү менен кайрылган эле. Бул катка КР Саламаттык сактоо министринин орунбасары М.Каратаев кол койгон жооп алынды, анда төмөнкүлөр маалымдалган (жооп расмий тилде болгондуктан өзгөртүүсүз берилди-ред.): 

«Министерством здравоохранения КР совместно с Министерством внутренних дел издан приказ «О госпитализации больных с внебольничной пневмонией неуточненной этиологии (с подозрением на COVID-19), переведенных из изолятора временного содержания ГУВД г. Бишкек в Республиканский центр наркологии, Республиканскую клиническую инфекционную больницу и Национальный госпиталь Министерства здравоохранения КР. Приказ Министерства здравоохранения №1052 от 11.12 2020 г. и Приказ МВД КР №792 от 11.12.2020 года.

В целях обеспечения прав граждан на медицинскую помощь лицам, содержащихся в ИВС ГУВД г. Бишкек, при выявлении признаков пневмонии, направлять на госпитализацию в вышеуказанные медицинские учреждения. При госпитализации и лечении больных пневмонией подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в ИВС ГУВД г. Бишкек обеспечить круглосуточную охрану и безопасность медицинского персонала».

КР Акыйкатчы аппараты тармактык министрликтер тарабынан  жогоруда көрсөтүлгөн буйруктардын чыгарылышы менен Бишкек ШИИБ УКЖда кармалгандардын укуктары чөйрөсүндөгү абал жакшырат деген ишенимде. Убактылуу кармоочу жайларда кармалып турган адамдардын укуктарынын сакталыш маселелерине КР Акыйкатчы аппаратынын тармактык бөлүмүнүн туруктуу көзөмөлүндө.