Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 
 

 - Инженер-программист 1 ш.б. (Талаптар - мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү - компьютер жана оргтехниканы, керектүү программалык продукттарды билүү.)

- Катчы 1 ш.б. (талаптар - мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү - компьютер жана оргтехниканы, керектүү программалык продукттарды билүү.)

- Айдоочу 1 ш.б.

Керектүү документтер:

- кадрлардын өздүк баракчасы;

- Резюме;

- Өмүр баяны:

- Дипломдун көчүрмөсү (нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн);

- Паспорттун көчүрмөсү;

- Эмгек китепчесинин көчүрмөсү;

 - Соттолбогондугу жөнүндө маалымкат.

Документтер Бишкек шаары, Тыныстанов көчөсү, 120, 205- кабинет дареги боюнча кабыл алынат.

Бардык суроолор боюнча кайрылуу үяүн телефон: 66-32-97.