Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 

Баткен ш., Т. Садыкова көч, 1

Рахматулаев Камалдин Мамаюсупович

КР Акыйкатчысынын ыйгарым укуктуу өкүлү

ф. (03622)

5-06-02,

29-01-35

(0770)

93-50-05

 

(0554)

61-32-00

Курманбеков Кубанычбек Батырбекович

Жетектөөчү адис

ф.(03622)

5-06-02,

29-01-35

(0778)

20-01-90

Акматова С.Ж.

Жетектөөчү адис

ф.(03622)

5-06-02,

29-01-35