«Парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике осуществляется Акыйкатчы(Омбудсменом)»

Кулактандыруу

Кулактандыруу

   Буга чейин Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени) тарабынан коомдук башталыштагы жардамчыларга, кеңешчилерге берилген күбөлүктөр 2016-жылдын 1-ноябрынан тартып жараксыз деп табылсын. 

  Акыйкатчы (Омбудсмендин) коомдук башталышта иштеп келген жардамчы, кеңешчилери Акыйкатчы институтуна кайрылсаңыздар: Бишкек ш., Тыныстанов 120, +996 312 66 32 97  +996 312 66 32 80 оmbudsman@inboх.ru