«Парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике осуществляется Акыйкатчы(Омбудсменом)»

Региональные представители

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) м.а. Г.О.Жамгырчиеванын 2015-жылдын 8-октябрындагы 01-1 №149 буйругуна ылайык №2 тиркемесинде көрсөтүлгөн иш чаралардын бүгүнкү күндөгү аткарылышы.
Подробнее
Отчет по обращениям граждан по Таласской области за 9-месяцев 2015года
Подробнее
2 айлыктын алкагында Адам укугу боюнча жазалып жаткан иш-чаралар
Подробнее
Талас облусу боюнча 2015-жылдын иш-мерчемдерди багыттар боюнча тиешелүү иштер
Подробнее
Адам укугунун алкагында жүрүп жаткан 2 айлыкта жоболорго ылайык атайын план түзүп,Талас облусу боюнча адам укуктарына коомчулуктун көнүлүн бурдуру максатында иш чараларды өткөрүп жэатабыз.
Подробнее