«Парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике осуществляется Акыйкатчы(Омбудсменом)»

Региональные представители

КРнын Акыйкатчысынын Ыссык-Кол облусундагы ыйгарым укуктуу окулунун 2015-жылдын 9-айлыгынын адамдын укугун коргоо боюнча иш-чаралар боюнча Отчету
Подробнее
Ыссык-Көл облусунун Чоң-Сары-Ой айылындагы 6 жашар кызды зордуктоо фактысын Акыйкатчы Институту өз көзөмөлүнө алды
Подробнее
Акыйкатчы Институтунун Ыссык-Көл облусундагы өкүлчүлүгү жашы жете элек кызды зордуктоо фактысы боюнча соттук отурумга көзөмөл жүргүздү
Подробнее
КРнын Акыйкатчынын Ыссык-Кол облусундагы ыйгарым укуктуу окулчулугунун аткарылуучу иш-чаралардын планы
Подробнее
Вопросы Уполномоченному по Иссык-Кульской области Тамаеву О.Ш. к Международному дню Прав человека 10 декабря 2015 года.
Подробнее
Двухмесячный отчет Иссык- Кульcкой обл.
Подробнее
Итоги работы за 9 месяцев 2015 года регионального представителя Института Омбудсмена КР по Иссык-Кульской области
Подробнее
КРнын Акыйкатчысынын Ыссык-Кол облусундагы өкүлчүлүктүн 2015-жылда жургузулгон иш-чаралар боюнча маалымат
Подробнее