«Парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике осуществляется Акыйкатчы(Омбудсменом)»

Региональные представители

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) м.а. Г.О.Жамгырчиеванын 2015-жылдын 9-октябрындагы 01-1 №149 буйругуна ылайык өкүлчүлүктүн иш чара боюнча түзүлгөн иш мерчеминин бүгүнкү күндөгү аткарылышы
Подробнее
Адам укуктары жалпы декларациясынын 67 жана КРнын Акыйкатчы институтунун уюшулгандыгынын 13 жылдыгына карата, Адам укуктары боюнча жарыяланган эки айлык иш чарага ылайык Чүй өкүлчүлүгүнүн иш ырааты
Подробнее
Чүй облусунун орто мектептердеги өтүп жаткан жумуш
Подробнее
Адам укуктары эки айлыктын алкагындагы аткарылган иш чаралар боюнча Чүй өкүлчүлүгүнүн маалыматы.
Подробнее
КРнын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) Чүй облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн 2015-жылдагы жүргүзгөн ишмердүлүгү тууралуу жылдык маалымат
Подробнее