«Парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике осуществляется Акыйкатчы(Омбудсменом)»

Региональные представители

2015-жылдын 9 ай ичинде Баткен областындагы адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктеринин сакталышынын абалы жонундо Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) Баткен областы боюнча окулчулугунун аткарган иштер
Подробнее
Адам укуктарын коргоонун эл аралык кунуно карата Баткен мамлекеттик университетинде “Адам укуктары” боюнча илимий конференция откорулду
Подробнее
2015-жыл ичинде Баткен областындагы адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктеринин сакталышынын абалы жонундо Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) Баткен областы боюнча окулчулугунун аткарган иштери боюнча
Подробнее