«Парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике осуществляется Акыйкатчы(Омбудсменом)»

Региональные представители

КРнын Акыйкатчысынын (Омбусдменинин) Жалал-Абад областы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Алима Аманова КРнын Өкмөтүнүн Жалал Абад областындагы өкүл Жумагүл Эгембердиева менен жолугушту

28-январда КРнын Акыйкатчысынын (Омбусдменинин) Жалал-Абад областы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Алима Аманова КРнын Ёкмётщнщн Жалал Абад областындагы  ёкүлщ Жумагүл Эгембердиева менен жолугушту.

Эки тараптуу иштиктүү баарлашуунун жүрүшүндө  КРнын Акыйкатчысынын областтагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алима Аманова өткөн 2015-жылда аткарылган иштер туурасында кыскача маалымат берди.

    - Өткөн жылы бизге   жазуу жүзүндө 116 арыз менен 544 жаран кайрылган болсо, мунун ичинен 428 жарандын кайрылуу арыздары жамааттык мүнөздө болгон. Ал эми оозеки түрүндө 429 атуулдар бизге  кайрылышкан. Жалпысынан өткөн жылы область боюнча  бизге 964 атуулдардан арыз-кайрылуулар болгон. Ар бир арыз менен кайрылуунун артында конкреттүү адам жана анын тагдыры тургандыктан ар бир арыз боюнча тыкыр текшерүүлөр болду. Мындан тышкары адам укугунун сакталышы боюнча бир топ маниторингдер жщргщзщлдщ.

     Бизди сүйүнткөн эң башкы маселе Жалал-Абад шаарында  72 адамга эсептелген тергөө абагы курулуп бүткөрүлдү. Аны толугу менен ОБСЕ жана Кызыл Крест Эл аралык уюмдары каржылап бүткөрүштү,- деди КРнын Акыйкатчысынын (Омбусдменинин) Жалал-Абад областы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Алима Аманова.

     Областта адам укугун жана эркиндигинин сакталышынын абалын мындан ары жакшыртуу, айрыкча жабык мекемелерде тургандарга карата ар кандай кыйноолордун алдын алуу, үй-бүлөлүк жана жаш балдарга болгон зордук-зомбулуктарга көзөмөлдү күчөтүү  КРнын Акыйкатчысынын областтагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ишинин башкы өзөгүн түзөөрү эки тараптуу сүйлөшүүдө баса белгиленип кетти. Жолугушуунун жүрүшүндө 2016-жылда биргеликте аткарылуучу иш мерчемдер туурасында дагы кең-кесири пикир алмашылды.

     Өз кезегинде өкүл Жумагүл Эгембердиева КРнын Акыйкатчысынын областтагы ыйгарым укуктуу өкүлү менен бардык маселелерде тыгыз кызматташууга даяр экендигин жана Акыйкатчы (Омбудсмен) институтуна ар тараптуу жардамдар менен колдоолорду көрсөтүүгө даяр экендигин  баса белгилеп кетти.