Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 108-беренеси: «Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын эркиндиктеринин сакталышына парламенттик контролду Акыйкатчы (Омбудсмен) жүргүзөт.»

Жаңылыктар

2016-жылдын мыктысы

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) Жалал-Абад областы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Аманова Алима Кыргызбаевна  “Акыйкат” коомдук-саясийгезити тарабынан адам укугун  коргоодо жасаган олуттуу иш аракети үчүн  “2016-жылдын мыктысы” деп табылды.