Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 108-беренеси: «Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын эркиндиктеринин сакталышына парламенттик контролду Акыйкатчы (Омбудсмен) жүргүзөт.»

Жаңылыктар

КР Акыйкатчысы Кубат Оторбаев: «№47 түзөтүүчү колониясында майыптар жана улгайгандар үчүн жашаган жерлери канааттандырарлык эмес абалда»

КР Акыйкатчысынын Басма-сөз кызматы// КР Акыйкатчысы Кубат Оторбаевдин  26.07.2016 ж.01-1 №82  буйругунун негизинде №47 түзөтүүчү колонияда камакта отургандардын укуктарын коргоо боюнча комплекстүү мониторинг жүргүзүү  үчүн  комиссия түзүлгөн. Комиссиянын курамына  КР Акыйкатчы институтунун кызматкерлери жана КР Саламаттык сактоо министрлигинин жугуштуу ооруларды профилактикалоо жана азык түлүк продуктыларынын коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы кирди.

     Азыркы убакта күчөтүлгөн режимде иштеген №47 колонияда 505 киши камакта жаза өтөөдө, алардын ичинен 38 чарбалык бөлүмдө иштейт.

      Камакта отургандар жашаган  зона торчолор менен бөлүнгөн жана кошумча күзөткө алынган. Камалгандарды  төрт кабат имаратта кармашат, ал жерде 441 камалгандар жашашат, барак тибиндеги бир кабаттуу жашоочу мекемеде 65 камалгандар алардын ичинен 19 улгайгандар жана 1 майып адам. Текшерүү учурунда барак тибиндеги бир жашоочу бөлмөдө  31 камалгандар жашашат. Мекеменин жетечисинин катышуусу астында камалгандар менен пикир алышууда бир бөлмөдө көп адамдар жашагандыктан, аба жетпейт, камалгандардын арасында астма жана башка дем алуу системасы менен оорулуулар жабыр тартат. Ошондой эле, кээ бир камалгандар колунда майыптуулугу боюнча справкасы болсо да мекеменин медициналык картасына майыптуулук фактысы көрсөтүлгөн эмес.

     Барак тибиндеги жашоочу мекеменин катарына короодогу ажааткана жайгашкан - бири кайрадан салынган, ошого эле санитардык абалга жооп бербеген сырткы эски ажааткана жайгашкан. Бул факт боюнча комиссия тарабынан акт түзүлгөн.

       Жашоочу зонада желдеткич жок. Канализация түтүктөрү тазаланбайт, кээ бир бөлмөлөрдө санатардык абалга жооп бербеген абал өкүм сүргөн. Түтүкчөлөр жана резина шлангдары саргайып, көгөрүп чирик менен капталган. Улгайып  камакта отургандардын  көпчүлүгү бронхи астмасы жана дары-дармектин жоктугуна даттанышты. Улгайгандар жана майыптар үчүн зонада жашаган жеринин  санитардык-техникалык  абалы канааттандырбайт, начар, бул боюнча акт түзүлдү.

      №47 түзөтүүчү колониясында медициналык кызмат тарабынан дезинфекциялык иш-чаралары тиешелүү деңгээлде көзөмөлгө алынбайт. Мындай иш-чараны өткөрүү инфекциялык ооруларды жуктурууда, жайылтууга кыпчуур, биттер сыяктуу төшөктөрдө   сойлоп жүрүүчүлөргө каршы профилактика жүргүзүү зарыл. 

      КР Саламаттык сактоо министрлигинин экспертизасы жана Оорулууларды профилактикалоо департаменти, КР Өкмөтүнүн алдындагы ЖАМКнын тиешелүү структураларынын бирдиктүү иш аракеттеринин начардыгы көрүнүп турат. Документтерди сурап, изилдөөдө комиссиянын мүчөлөрү адистештирилген прокуратура тарабынан  толук аракетсиздикти, тактап айтканда санитардык абал үчүн мыйзам бузууларды четке кагуу боюнча прокурордук көңүл буруу актысы менен таанышкан эмес. Мыйзам боюнча санитардык норманы сактоо үчүн жооп берген конкреттүү адамдардын аныкталбагандыгы тынчсызданууну жаратат. 

     Көрсөтүлгөн маселелер боюнча  КР Акыйкатчы Институту тарабынан аныкталган укук бузууларды четке кагуу боюнча зарыл болгон чараларды кабыл алуу үчүн тиешелүү органдарга кат жиберилет.