Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 108-беренеси: «Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын эркиндиктеринин сакталышына парламенттик контролду Акыйкатчы (Омбудсмен) жүргүзөт.»

Жаңылыктар

Баткен шаарында Акыйкатчынын жарандарды жеке кабыл алуусу болуп өттү

Бүгүн, Акыйкатчы Кубат Оторбаев Баткен шаарында укугум бузулду деген элди кабыл алды. Коомдук кабыл алууга 60ка жакын адам келди. Келгендерди, аймакта документ алуу оор болуп жаткандыгы, жергиликтүү айрым органдардын иши канааттандырбай жаткандыгы, соттук териштирүүдө ишеним болбой жаткандыгын айтышты. Мындан тышкары, жер талаш маселелери, чек ара аймактарында социалдык шарттар болбой жаткандыгы айтып беришти. Ар бир кайрылуу боюнча Кубат Оторбаев тиешелүү кеңештерди берип, жарандардын арыздарын көзөмөлгө алды.