Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 108-беренеси: «Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын эркиндиктеринин сакталышына парламенттик контролду Акыйкатчы (Омбудсмен) жүргүзөт.»

Жаңылыктар

Акыйкатчы Кубат Оторбаев Баткен шаарындагы "Нур" реаблитациялык балдар борборунун абалы менен таанышты

Акыйкатчы Кубат Оторбаев Баткен шаарындагы "Нур" реаблитациялык балдар борборунун абалы менен таанышты. Чакан имаратта кароодогу балдардын саны 24. Кезекте тургандар да бар. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар социалдык коргоо министрлигинин жолдомосу менен, ата энелер менен келишим түзүүнүн негизинде кабыл алынууга тийиш. Тилекке каршы ата энелер менен келишимдер толук түзүлбөгөндүктөн, толук жоопкерчилик борборго жүктөлүп калган. Акыйкатчынын сунуштары эске алынып, кемчиликтер тез арада чечилээри убада кылынды.