Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 108-беренеси: «Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын эркиндиктеринин сакталышына парламенттик контролду Акыйкатчы (Омбудсмен) жүргүзөт.»

Байланышуу

Башкы кеңсе

Бишкек шаары, Тыныстанова көч., 120 Телефондор: (+996 312) 66-31-41; 66-31-66; 66-32-80 Факс: (+996 312) 66-33-32

Жалал - Абад областы

г. Жалал_абад, ул. Ленина, 45, ф/тел: 0 (3722) 5-08-25;

Ош областы

г.Ош, ул.Курманжан Датка, 126, ф/тел: 0 (3222) 2-28-41, 2-21-63;

Нарын областы

г. Нарын, ул. Ленина, 78, ф/тел: 0 (3522) 5-09-94;

Ыссык-Көл областы

г. Каракол, ул. Ленина, 138, ф/тел: 0 (3922) 5-05-64;

Чуй областы

г.Бишкек, ул.тыныстанова, 120, ф/т (+996 312) 66-31-46;

Баткен областы

г. Баткен, ул. Садыкова, 1, ф/тел: 0 (3622 5-06-02.

Талас областы

г.Талас, ул. Бердике Баатыр, 287, ф/тел: 0 (3422) 5-42-70;