Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 
 

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсмен)Аппараты Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү» Мыйзамына ылайык төмөнкү  башкаруучулук мамлекеттик бош кызмат орундарына ачык сынак жарыялайт

Бухгалтердик эсеп жана каржы бөлүмү:
-
Жетектөөчү адис (категория М-А) – 1 орун.

Эксперттик-укуктук иштер бөлүмү:

-Эксперт (категория С-А) – 2 орун.

Басма-сөз кызматы:
-Басма-сөз катчысы (категория Г-Б) – 1 орун.

Бардык башкаруучулук мамлекеттик кызмат орундарына карата жалпы квалификациялык талаптар:

1. Жалпы мыйзамдарды билүү:
- Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
- «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамын;
- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин;
- «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;
- «Саясий, атайын мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызматтарды ээлеген кызмат адамдарынын кирешелерин, чыгашаларын, милдеттерин жана мүлктөрүн жарыялоо жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;
- «Нормативдик укуктук акттар жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;
- «Жарандардын кайрылууларын карап чыгуунун тартиби жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;
- «Аялдар жана эркектер үчүн тең укуктардын жана бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасындагы иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамаларды;

2. Кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү.

3. Компьтер жана оргтехниканы билүүсү, зарыл болгон программалар (Word, Excel, Токтом).

4. Нормативдик укуктук актылар менен иштөө көндүмдөрү жана аларды иш жүзүндө колдонуу.

5. демилгечилдик, өз алдынча жана жамаатта иштей билүү, жоопкерчилик.

БОРБОРДУК АППАРАТ

Бухгалтердик эсеп жана каржы бөлүмү:
- Жетектөөчү адис – (1 орун.)

Квалификациялык талаптар:
- каржылык жана экономикалык иш чөйрөсүндөгү жогорку кесиптик билим.
- Иш стажысы талап кылынбайт;
- мыйзамдарды билүү (кызматтардын бардык категориялары үчүн нормативдик укуктук акттарга кошумча): «Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмен) жөнүндөгү», «Бухгалтердик эсеп жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2011-жылдын 16-майындагы № 224 токтому менен бекитилген  «Бюджеттик мекемелерде бухгалтердик эсепти уюштуруу боюнча жобо».

Жетектөөчү адис кызматына талапкер адамдарга кошумча төмөнкү талаптар коюлат:
- каржылык документтер менен иштөө көндүмү;
- жакшы аналитикалык жөндөмдөр жана ишкердик кат алышууну жүргүзүү көндүмдөрү;
- 1-С программасын билүү, версия 8.2;
- Бухгалтердик жазууларды түзүүнү билүү.

Функционалдык милдеттер:
- бөлүмдүн аткарылган иштери туурасында мезгил-мезгили менен отчетторду даярдоо;
- Акыйкатчынын ар жылдык докладдарын даярдоого катышуу;
- чарбалык-каржылык ишмердүүлүктүн бухгалтердик эсеп-кысабын уюштуруу жана Аппараттын менчигинде сакталган материалдык, эмгектик жана каржылык ресурстардын үнөмдүү пайдаланышын көзөмөлдөө;
- Аппараттын ишмердүүлүгүндөгү структуралардын жана өзгөчөлүктөрдүн негизинде бухгалтердик эсеп-кысап жөнүндөгү мыйзамдарга ылайык эсеп-кысап саясатын калыптандыруу, анын каржылык туруктуулугун камсыздоо зарылдыгы.

Эксперттик-укуктук иштер бөлүмү

- Эксперт – (2 орун.)

Квалификациялык талаптар:
- жогорку юридикалык билими;
- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта кесиптик тармак боюнча бир жылдан кем эмес стажы же тиешелүү адистик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажысы;
- мыйзамдарды билүүсү (кызматтардын бардык категориялары үчүн нормативдик укуктук акттарга кошумча): «Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмен) жөнүндөгү», «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсмен) Аппаратынын ишмердүүлүгүнүн регламентин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 26-январындагы № 28 Токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн регламентин.

Эксперт кызмат ордуна талапкер адамдарга кошумча төмөнкү талаптар коюлат:
- маалыматтарды чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылаштыруу;
- нормативдик-укуктук акттар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;
- натыйжалуу карым-катыштарды тургузуу, ишкердик этикетти колдоно билүү;
- көндүмдөр: нормативдик укуктук акттардын долбоорлорун даярдоо; нормативдик укуктук акттардын долбоорлоруна жыйынтыктарды даярдоо; аналитикалык документтерди даярдоо; ишкердик кат алыша билүү.

Функционалдык милдеттери:
- Эл аралык келишимдерге жана макулдашууларга, ошондой эле адам укуктары чөйрөсүндөгү эл аралык укуктардын жалпыга таанылган принциптерине жана нормаларына мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте кирген, учурдагы мыйзамдардын Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык келишин талдоо;
- мыйзамдарга жана башка нормативдик укуктук акттарга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча мыйзамдык демилгелер укугундагы субъекттерге болгон кайрылуулардын долбоорун даярдоо;
- тиешелүү органдарга макулдашууга жиберилген, нормативдик укуктук акттарды мыйзамдарга (долбоорлорго) шайкеш келтирүү үчүн бүтүмдөрдү даярдоо;
- эл аралык келишимдердин жокко чыгарылуусу боюнча талдоо, эл аралык келишимдердин иштешин токтото туруу же алардын түзүү тууралуу сунуштар;
- тиешелүү мамлекеттик органдарда Акыйкатчынын кызыкчылыктарын чагылдыруу;

Басма-сөз кызматы

- Басма-сөз катчы – (1 орун.)

Квалификациялык талаптар:
- жогорку гуманитардык же журналистика чөйрөсүндө билими;
- мамлекеттик жана/же муниципалдык ар башка кызматтарда 3 жылдан кем эмес иш стажы же болбосо тиешелүү адистик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы;
- мыйзамдарды билүү (кызматтардын бардык категориялары үчүн нормативдик укуктук акттарга кошумча): ): «Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмен) жөнүндөгү», «Массалык маалымат каражаттары жөнүндө», «Журналисттин профессионалдык ишмердүүлүгүн коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсмен) Аппаратынын ишмердүүлүгүнүн регламентин,

Басма-сөз катчысы кызмат ордуна талапкер адамдарга кошумча төмөнкү талаптар коюлат:
-билүүсү керек: веб-ресурстарда жана социалдык тармактарда иштөө;
-көндүмдөр: аналитикалык маалымкаттарды жана пресс-релиздерди даярдоо, аналитикалык жөндөм жана ишкердик кат алышууларды жүргүзүү көндүмдөрү; брифингдерди уюштуруу, пресс-конференциялар.

Функционалдык милдеттери:
- кызматтын ишмердүүлүгүнө түздү-түз көзөмөл кылуу;
- Акыйкатчынын жылдык докладдарын даярдоого катышуу;
- Акыйкатчынын билдирүүлөрүн, пресс-релиздерди даярдоо;
- Акыйкатчынын сүйлөй турган сөздөрүн ирээтөө;
- мекеменин гезитине макалаларды даярдоо;
- Акыйкатчынын сайтын зарыл болгон маалыматтар менен камсыздоо;
- адам укуктары маселелерин республикалык ЖМКларда чагылдыруу процессине мониторинг жүргүзүү;
- стенограммалардын, видео жана аудио материалдардын жазылышын жүзөгө ашыруу;
- Акыйкатчынын, анын орун басарларынын, Аппараттын жетекчисинин жана кызматкерлеринин басма-сөз жыйындарын даярдоо;
- адам укуктары боюнча маселелердин республикалык ЖМК чагылдырылышына мониторинг; орус жана кыргыз тилдериндеги пресс-релиздерди жарыялоо, таратуу жана которуу;
- окурмандардын электрондук түрдөгү кайрылууларына мониторинг жүргүзүү жана жооптор менен камсыз кылуу;
- жарандардын электрондук түрдөгү кайрылууларын каттоо үчүн жарандардын кайрылуулары жана иш кагаздары менен камсыз кылуу боюнча бөлүмгө берүү;
- КР Акыйкатчы институтунун кызматкерлери үчүн жаңы расмий электрондук почталарды түзүү.

Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтерди берүү зарыл:
- бош орунду көрсөтүү менен жеке арызы;
-кадрларды эсепке алуу боюнча жеке баракчасы;
-кызыл фондо тартылган сүрөт 4x6 (2 даана.);
-акыркы иштеген жеринен сунуштама (каалоо түрүндө);
-паспорттун көчүрмөсү же жекелигин тастыктаган документи (паспортунун түп нускасы же жекелигин тастыктаган документи, конкурска келгенде көрсөтүлөт);
- зарыл болгон адистик боюнча билимин тастыктаган документтери, иш стажы жана квалификациясы (эмгек китепчесинин көөчүрмөсү, билими туурасындагы документтердин көчүрмөсү, квалификациясынын жогорулатылгандыгы тууралуу, илимий даража жана наамдардын ыйгарылышы, нотариус жана жумуш орду боюнча персоналды башкаруу кызматтары тарабынан күбөлөндүрүлгөн).

Документтер 7-август, саат 18:00гө чейин төмөнкү даректе кабыл алынат:
720040, Бишкек ш., Тыныстанов көчөсү, 120, № 205 кабинет, Кадрларды, уюштуруу иштерин жана кызматташтыкты башкаруу бөлүмү.

Эскертүү: Квалификациялык талаптарга шайкеш келген конкурсанттар конкурска катышуу үчүн чакырылат. Байланыш телефондорун сөзсүз түрдө көрсөтүү зарыл. Кошумча маалымат алуу үчүн төмөнкү телефондор аркылуу байланышууга болот: (0312) 66-32-97: www.ombudsman.kg же www.mkk.gov.kg  сайттарынан карагыла.