Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын 2017-жыл боюнча Баяндамасынын негизинде КР Жогорку Кеңеши 2017-жылы Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктеринин сакталышы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) баяндамасы тууралуу токтом кабыл алган.

Токтомдун 2-пунктунун 18-пунктчасында:

мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары:

- улгайган адамдар жөнүндө маалыматтарды берүүдө мамилелерин кайра карасын; улгайган адамдардын дене бою, социалдык жана укуктук көйгөйлөрү гана эмес, ошондой эле алардын жакшы жана позитивдүү улгаюу мүмкүнчүлүктөрүн көрүүгө өбөлгө түзгөн, балансташтырылган маалыматтарды берсин;

- коомдо карылыкты жана улгайган адамдарды, алардын ден соолугун, мүмкүнчүлүктөрүн, аракеттерин, активдүү жашоо мүнөзүн позитивдүү кабыл алуулардын калыптанышына өбөлгө түзсүн;

- жакшы жана активдүү картаюу процесстери жана шарттары жөнүндө коомчулукка маалымдасын;

- улгайган адамдардын жеке өзгөчөлүктөрүн жана жетишкендиктерин эске алуу жаатындагы маалыматтарды чагылдырсын. Улгайган адамдар мамлекеттин жана коомдун өнүгүшүнө мурда кошкон салымы гана эмес, учурда олуттуу салым кошууну улантып жаткан инсан катары каралсын;

- улгайган адамдарды пенсия, жөлөкпул, оору, зордук контекстинде гана эмес, алардын спортто, маданиятта, билим берүүдө болгон жетишкендиктеринин жана кызыкчылыктарынын контекстинде карасын, -деп жазылган..

 Акыйкатчынын Баяндамасы боюнча Жогорку Кеңештин Токтомунун ушул пунктчасынын аткарылышы боюнча КР Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм  министрлигинен статс-катчы Б. Секимовдун колу коюлган тиешелүү жооп алынган:

Анда: облустук “Талас  турмушу” газетасына аталган маселе боюнча 13 материал жарыяланганы: “Кадыры бийик инсан”, “Жакшы сөз жылоолонгон киши”, “Ата-энени көзүнүн тирүүсүндө барктагыла”, “Карысы бардын-ырысы бар”, “Манас районунун ардагерлер кеңеши жөнүндө”, “Жарым кылым жарык чачкан мугалим” ж.б. материалдар жарык көргөн. Талас облустук телерадиокомпаниясында “Карыя казына” программасы, “Актуалдуу маек” программасы, “Карыяларга камкордук” атайын репортаж, ошондой эле КР Акыйкатчысынын Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ж.Узакбаева катышкан теле берүүлөр болгону маалымдалган.

Жалал-Абад облустук мамлекеттик телерадиокомпаниясынын эфиринен  улгайган адамдардын көйгөйлөрү тууралуу маалыматтык сюжеттерде 8 эфир, “Аслзат” көрсөтүүсүнөн 4 эфир, “Бүгүнкү маселе” көрсөтүүсүнөн 1эфир кеткени маалымдалган.

Ошондой эле маалыматтар Кемин райондук “Эмгек жарчысы”, Чүй облустук “Чуйские известия” гезиттеринде да материалдар жарыяланганы тууралуу маалымат берилди. Буга чейин “ЭлТР” коомдук телерадиоберүү компаниясы да ушул маселе боюнча тиешелүү маалымат берген. Республиканын башка облустарындагы мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары токтомду аткаруу боюнча иштерди жүргүзгөнү же жүргүзбөгөнү боюнча маалыматтар берилген эмес. Бул боюнча Акыйкатчы суроо-талап менен КР Маданият, маалымат жана туризм министрлигине кайрадан кайрылат.

КР Акыйкатчы (Омбудсмен) Аппараты Токтомдун аткарылышына мындан ары да мониторинг жүргүзөт.