Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 

г.Баткен, ул. И. Раззакова, 13

Рахматулаев Камалдин Мамаюсупович

Уполномоченный     

Акыйкатчы КР

ф.(03622) 5-06-02,      29-01-35

0770)935-005

(0554)613-200

Курманбеков Кубанычбек Батырбекович

Ведущий специалист

ф.(03622) 5-06-02,      29-01-35

(0778) 20-01-90