Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 

Баткен ш., И. Раззаков көч. 13

Рахматулаев Камалдин

Мамаюсупович

КР Акыйкатчысынын Ыйгарым өкүлү

ф.(03622) 5-06 02,      29-01-35

(0770)935-005

(0554)613-200

Курманбеков Кубанычбек Батырбекович

Жетектөөчү адис

ф.(03622) 5-06-02,      29-01-35

(0778) 20-01-90