Размер шрифта
Интервал
Изображения

Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики
Парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике осуществляется Акыйкатчы (Омбудсменом)
 
 

Сарбашова Гульмира Атантаевна

 Кызматтын жетекчиси

57-81-71, 59-50-23

Сейдинов Суйоркул Калыбекович

Эксперт

57-81-71, 59-50-23

Борубаева Айнура Кадырбековна 

Инспектор

57-81-71, 59-50-23

Бош орун

Жалал-Абад областы боюнча адис.

(03722) 5-34-02

Кызматтын негизги тапшырмаларынан болуп саналат

– психиатриялык ооруканаларда жаткан бейтаптардын укуктарынын жана эркиндиктеринин сакталышына көзөмөл;

– укуктардын бузулушун алдын алуу жана коргоо, ошондой эле бейтаптардын укуктарын калыбына келтирүүнү илгерилетүү;

–Гумандаштыруу багытында психиатриялык саламаттык кызматын реформалоону илгерилетүү жана психикалык жактан жабыркаган адамдардын укуктары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана эл аралык укуктун нормаларына шайкеш келтирүү;

– Психикалык жактан жабыркаган адамдарга карата кодулоо жана укук бузууларды алдын алуу.