Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 
 

Келсинбек кызы Кереметкан

Бөлүм башчысы

66-32-80, ф.66-33-32, 66-32-98

Кравцова Тамара Антоновна

Инспектор

66-33-04

Джанжигитов Бакытбек Абазкулович 

эксперт

66-32-80

Омуралиева Жамила Илиясовна

Жетектөөчү адис

66-33-04

Шерботоева Наргиза Жумабековна

Жетектөөчү адис

66-32-57

Колосова Татьяна Ивановна

Аманбай кызы Эльнура

Инженер-программист

                             Архивариус

66-32-80

Башкармалыктын негизги милдеттери

  1. Иш өндүрүшү жана документтерди жүгүртүү системасында жарандардын кайрылууларын каттоо, эсепке алуу жана алгачкы ирет иштеп чыгуу.
  2. Жарандардын кат түрүндөгү жана оозеки түрдөгү кайрылууларын кабыл алат, иштеп чыгат, эсепке алат жана каттайт.
  3. Жарандардын кайрылууларын Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсмен) компетенциясына ылайык келер-келбесин аныктайт.
  4. Келген жана жиберилген каттарды жана Акыйкатчынын башка кызматтык документтерин кабыл алат, иштеп чыгат, эсепке алат жана дарегине жеткирет.
  5. Аппаратта документтерди кабыл алат, эсепке алат жана сакталышын камсыздайт, техникалык жактан иштеп чыгат жана архивдик документтерди мамлекеттик сактоого өткөрүп берет.
  6. Документтерди толуктайт жана КР Акыйкатчысынын (Омбудсмен) жана анын орун басарларынын кароосуна берет, андан ары кабыл алынган резолюцияга ылайык аткарылышы үчүн алардын кайтарылышын камсыздайт.
  7. Акыйкатчынын (Омбудсмен) ар жылдык жана атайын докладдарын даярдоого катышат.
  8. Аппараттагы, анын ичинде аймактык өкүлчүлүктөрдөгү кайрылууларга байланыштуу иштердин абалы туурасында аналитикалык маалыматтарды даярдайт жана Акыйкатчынын (Омбудсмен) кароосуна берет.
  9. 9. Иштин өндүрүшүнө байланыштуу маселелер боюнча Аппараттын кызматкерлерине практикалык жана методикалык жардам көрсөтөт.

10. Түшкөн суроолорго жана жетекчиликтин тапшырмаларына ылайык эсептик-көзөмөлдөөчү маалыматтарды издөөнү ишке ашырат.

11. Аппараттагы иштин өндүрүшүн жана документтерди жүгүртүүнү жакшыртуу, жарандардын кайрылуулары жана жарандарды жеке кабыл алууну уюштурууну жакшыртуу боюнча сунуштарды көрсөтүлгөн тартипте алып барат.

12. Аналитикалык иштерди алып барат жана Аппараттагы документ жүгүртүүлөргө байланыштуу ички акттарды иштеп чыгат.

13. Жарандарды жеке кабыл алууну уюштурат. 

14. КР Акыйкатчысынын (Омбудсмен) тапшырмаларына ылайык башка функцияларды ишке ашырат.