Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 
 

Абдрахманова      Токтокан  Абдрахмановна

Бөлүм башчы

66-32-68

Бош орун

  Эксперт

66-32-97, Ф66-33-01

Жолдошева Чолпон

Жетектөөчү адис

66-32-68