Размер шрифта
Интервал
Изображения

Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики
Парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике осуществляется Акыйкатчы (Омбудсменом)
 
 

Темы эссе для перетендентов на замещение вакантных должностей на 17.10.2019 года

 

1

Балдардын, аялдардын жана үй-бүлө укуктарын коргоо бөлүмү

Адис

  1. Эрте (жашы жете электер менен)  никеге туруунун кесепеттери.

 

  1. Тышкы жана ички миграциянын балдарга болгон таасири.

 

  1. Балдар үчүн жатак мекемелерди де-институтташтыруу боюнча пикириңиз.

 

 

  1. Последствия ранних браков (браки с несовершеннолетними).

 

 

  1. Влияние внешней и внутренней миграции на детей.

 

 

  1. Ваш взгляд на деинституционализация интернатных учреждений для детей.

 

2

 

Бухгалтердик эсеп жана каржы бөлүмү

        

        

Жетектөөчү адис

  1. Кыргыз Республикасындагы программалык бюджет.

 

  1. Эмне үчүн мен бухгалтер кесибин тандадым.

 

3. Бухгалтерия бөлүмүнүн милдеттери жана жоопкерчилиги.

1.      Программное бюджетирование в Кыргызской Республике.

 

2.      Почему я выбрал профессию бухгалтера.

 

3.      Задачи и обязанности бухгалтерской службы.

 

3

Жарандык-саясий укуктарды, мигранттардын, чет элдик жарандардын жана аскер кызматкерлердин укуктарын коргоо бөлүмү     

        

 

Жетектөөчү адис 

1.      Аскер кызматкерлеринин укуктары жана аларды коргоо механизмдери.

 

2.      Чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынын, мекендештердин укугун жана эркиндигин коргоонун укуктук механизмдери.

 

3.      Эмгек мигранттардын укугун жана эркиндигин коргоодо башка мамлекеттердеги адам укугу боюнча Ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн өз ара бирге аракеттенүүсү

1.      Права военнослужащих и механизмы их защиты

 

 

2.      Правовые механизмы защиты прав и свобод трудовых мигрантов, соотечественников за рубежом

 

 

 

3.      Взаимодействие Уполномоченных по правам человека различных государств при защите прав и свобод трудовых мигрантов