Размер шрифта
Интервал
Изображения

Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики
Парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике осуществляется Акыйкатчы (Омбудсменом)
 
 

КР Акыйкатчы Аппараты. Сынактын экинчи туру үчүн эсселердин темалары

Сынак өтүүчү күнү: 07.08.2019

 

№№

Бөлүмдүн аталышы

Сынак өтүп жаткан кызмат

Эссенин темасы – кыргыз тилинде

Эссенин темасы – орус тилинде

1

Укук коргоо органдары тарабынан жана эркиндиги чектелген жайлардагы адамдардын укуктарынын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын сакталышын көзөмөлдөө бөлүмү

Инспектор

 1. Камака алынган  адамдарга мамиле кылуунун Минималдык стандарттык эрежелери.

 

 1. Стамбул протоколунун максаты жана милдеттери.

 

 1. “Париж принциптерине” ылайык Омбудсмен (Акыйкатчы) институтунун ролу жана адамдын укуктарын коргоодо жана коргоо жагынан иш жүргүзгөн улуттук мекемелердин статусуна тиешелүү принциптер (Париж принциптери).

 

 1. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными.

 

 

 

 1. Цели и задачи Стамбульского протокола.    

 

 

 

 1. Роль Института Омбудсмена (Акыйкатчы) в соответствии с  «Парижскими принципами» и  принципы, касающиеся статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы).

 

2

Укук коргоо органдары тарабынан жана эркиндиги чектелген жайлардагы адамдардын укуктарынын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын сакталышын көзөмөлдөө бөлүмү

Жетектөөчү адис

 

 1. Укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүнүн ачыктыгы.

 

 1. Кыргызстандагы жабык мекемелердеги кыйноолордун алдын алуу.

 

 1. Адамдын жана жарандын укуктарын коргоо жаатында Акыйкатчы институтунун ролу.

 

 

 1. Прозрачность деятельности  правоохранительных органов.

 

 

 1. Предотвращение пыток в закрытых учреждениях Кыргызстана.

 

 

 1. Роль института Омбудсмена в области защиты прав человека и гражданина.

3

Материалдык жана техникалык камсыздоо сектору

Адис

 1. Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү коррупциялык тобокелдик.

 

 1. Материалдык-техникалык камсыздоону уюштуруу жана анын маселелери.

 

 1.  Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү купуялуулук.

 

 1. Коррупционный риск в сфере государственных закупок.

 

 

 1. Организция  и задачи государственных закупок

 

 

 1. Конфиденциальность в сфере государственных закупок.

4

Психиатрдык мекемелердеги пациенттердин укуктарын коргоо кызматы

Инспектор

 1. Психиатриялык мекемелердеги адамдардын укуктары.

 

 1. Кыргызстандагы психиатриялык ооруканалардагы бейтаптардын укуктарын коргоо үчүн кандай мекемелер, кызматтар бар жана алардын милдеттери.

 

 1. Психиатриялык мекемелерде укуктарын коргоо чөйрөсүндө ченемдик укуктук актылары.

 

 1. Права лиц, находящихся в психиатрических учреждениях.

 

 1. Какие учреждения, службы существуют по защиты прав пациентов находящихся в психиатрических стационарах в Кыргызстане и их обязанности.

 

 

 1. Нормативно правовые акты в сфере защиты прав находящихся в психиатрических учреждениях.

 

 

 

5

КРнын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) Чуй облусу боюнча өкүлчүлүгү

Жетектөөчү адис

 1. Гендердик теңчиликсиздик менен кантип күрөшсө болот.

 

 1.  Кыргызстандагы адам укуктарын коргоо боюнча улуттук механизмдер.

 

3. Адам укуктарын коргоо - жогорку баалуулук.

 

 1. Как бороться с гендерным неравенством.

 

 1. Государственные механизмы защиты прав человека в Кыргызстане.

 

 1. Защита прав человека – высшая ценность.

6

Балдардын, аялдардын жана үй-бүлө укуктарын коргоо бөлүмү

Жетектөөчү адис

 1. Эрте (жашы жете электер менен)  никеге туруунун кесепеттери.

 

 1. Тышкы жана ички миграциянын балдарга болгон таасири.

 

 1. Балдар үчүн жатак мекемелерди де-институтташтыруу боюнча пикириңиз.

 

 

 1. Последствия ранних браков (браки с несовершеннолетними).

 

 

 1. Влияние внешней и внутренней миграции на детей.

 

 

 1. Ваш взгляд на деинституционализация интернатных учреждений для детей.

 

7

Басма сөз кызматы

Башкы адис

 1. Эмне үчүн мен IT адис болгум келет.

 

2. IT адистин мекемелердеги ролу жана орду.

 

3. Маалымат базаларын заманбап тутумдар башкаруусундагы маалыматтык коопсуздук.

 1. Почему я хочу стать IT специалистом.

 

 1. Роль и место IT специалиста в организации.

 

 1. Информационная безопасность в современных системах управления базами данных.